Monday, 24th February 2020
 

Latest News

MEWAJIBKAN PEMASANGAN KOMUNIKASI SEBAGAI PERKHIDMATAN ASAS

Lembaga Arkitek Malaysia (LAM) telah menerima surat bertarikh 21 Februari 2019 daripada Ketua Pengarah Jabatan Kerajaan Tempatan.

Surat Berkenaan adalah peringatan bagi mewajibkan pemasangan komunikasi sebagai perkhidmatan asas di bawah peruntukan undang-undang kecil 25 & 26 UKBS 1984.

Sila rujuk lampiran dibawah untuk keterangan lanjut.

Files:
MEWAJIBKAN PEMASANGAN KOMUNIKASI SEBAGAI PERKHIDMATAN ASAS MELALUI UNDANG-UNDANG KECIL 25 DAN 27 DI BAWAH UNDANG-UNDANG KECIL BANGUNAN SERAGAM 1984 (UKBS 1984)
File size: 60.37 KB

Tingkat 17, Blok F, Ibu Pejabat JKR, Jalan Sultan Salahuddin, 50582 Kuala Lumpur, Malaysia

+603-2698 2878 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.