Wednesday, 15th July 2020
 

Latest News

PEMBAHARUAN PENDAFTARAN AHLI DAN FIRMA LAM 2020 SECARA ATAS TALIAN

Dengan segala hormatnya saya merujuk kepada perkara yang tersebut diatas.

2. Sukacita dimaklumkan, pembaharuan pendaftaran untuk tahun 2020 adalah wajib dilakukan secara atas talian.

3. Pembaharuan pendaftaran atas talian hanya akan dibuka dan diaktifkan pada 1 November 2019 melalui pautan http://portal.lam.gov.my/lam/online_login.php Bagi ahli dan firma yang belum berdaftar atas talian (online) sila membuat pendaftaran terlebih dahulu di pautan : http://portal.lam.gov.my/lam/online_newonlinemember.php

4. LAM ingin mengambil perhatian ahli-ahli untuk memastikan mata CPD adalah mencukupi supaya proses pembaharuan pendaftaran kelak berjalan lancar. Kekurangan mata CPD akan menyekat akses proses permohonan.

Sila rujuk lampiran dibawah untuk keterangan lanjut.

Files:
Pembaharuan Pendaftaran Ahli dan Firma LAM Secara Atas Talian
File size: 240.94 KB

Tatacara Pembaharuan pendaftaran atas talian
File size: 223.36 KB

Tingkat 17, Blok F, Ibu Pejabat JKR, Jalan Sultan Salahuddin, 50582 Kuala Lumpur, Malaysia

+603-2698 2878 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.